Borgerlig vigsel

Fra 1. januar 2018 er kommunene tildelt myndighet til å foreta vigsel (vielser).

Borgerlig vigsel

Hvordan går du fram om du vil gifte deg borgerlig?

For å inngå ekteskap i Norge, må Staten først gjennomføre en prøving av ekteskapsvilkårene. Dette utføres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Deretter får du en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder, og må være gyldig på vigselstidspunktet.

Når du har mottatt prøvingsattest skal originalen sendes kommunen. Vi gjør oppmerksom på at prøvingsattesten kun er gyldig fire måneder og må være gyldig på datoen for vielsen.

Reservere dato for vigsel

Dere kan reservere dato for vigsel før prøvingsattesten er mottatt.

Husk at dette må gjøres i god tid, senest tre uker før ønsket dato for vigsel. Bruk skjemaet øverst på siden. 

  • Sett gjerne opp alternative datoer, i tilfelle førstevalget skulle være opptatt
  • Vigsler gjennomføres fredager mellom klokken 12.00 og 14.00
  • Første lørdag hver måned gjennomføres vigsler mellom klokken 12.00 og 14.00
  • Det er dessverre ikke mulig å bestille tid via telefon.
  • Når elektronisk bestilling er mottatt sender kommunen et bekreftelsesbrev på avtalt dato
  • Alle som ønsker det kan gifte seg borgerlig i Sauda kommune.

Prøvingsattesten må være kommunen i hende senest tre uker før vielsen finner sted, vielsen kan ikke finne sted før kommunen har mottatt prøvingsattesten.

Vigselsmyndighet

Det er to funksjoner i kommunen som har vigselsmyndighet: ordfører og varaordfører

Hvor foregår vielsen?

Vigsler foregår primært i Kommunestyresalen. Rommet har plass til omtrent 25 personer. Det er mulig å se rommet i Rådhusets normale åpningstider etter avtale med Kundetorget.

Vigsler hvor det er behov for universell utforming av lokalene gjennomføres i Biblioteket i påvente av ferdigstilling av Folkets Hus.

Sermonien

Kommunen sørger for det praktiske som oppsett, blomster og lys.

Sermonien kan vare opptil 15 minutter. Dere må ta høyde for å tilpasse sermonien til andre begivenheter i Rådhuset.

Kostnad og eventuelle gebyr

Tilbudet er gratis for innbyggere i Sauda kommune så lenge du vil gifte deg i lokalet kommunen tilbyr og i vår åpningstid.

Kommunen tilbyr kommunestyresalen

Dersom du har ønske om annet lokale/pynt enn det kommunen tilbyr, eller andre ting (musikk, diktlesning eller lignende) må du ordne og betale dette selv tilsvarende ekstrakostnader. Ekstrakostnader for kommunen må også dekkes.

Gebyrer:

(Vedtatt i k-sak 080/17).

  • Dersom ingen av partene som skal gifte seg har adresse i Sauda kommune påløper et gebyr på kr 5.000,-
  • Dersom sermonien skal foregå utenfor oppsatt tid påløper gebyr på kr 5.000,-
  • Dersom sermonien skal foregå et annet sted enn Kommunestyresalen påløper et gebyr på kr 1.000 per time medgått tid for den som utfører vigsel
Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.

Politisk sekretariat Solfrid Handeland
E-post
Telefon 52 78 63 01
Mobil 481 20 291

Åpningstider

Vielse:
Fredager 12.00 - 14.00
Første lørdag i måneden 12.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda