Faste aktivitetar ved Fløgstad skule

Skulen har  faste aktivitetar gjennom skuleåret for å gi elevane ulike læringsopplevingar både fagleg og sosialt.

Årshjul - Klikk for stort bileteÅrshjul årshjul- boligstyret

August:

Første skuledag

Fellessamling for å bli kjent med nye elevar og tilsette

Fellestur til Tinghaug/ Lona saman med fadrar

Påmelding og oppstart av skulekor

Symjeopplæring startar for 3. og 4. klasse

TeknoLab for 7. klasse

Val og oppstart av elevråd

September:

Oppstart av elevar som trivselsleiarar i friminutta

Leirskule for 7. klasse

Nettvett som tema for mellomtrinnet. 5. klasse får besøk av politiet som snakkar om dette temaet.

TeknoLab for 5. klasse

Friidrettsdag for alle elevane på Sauda stadion

Nasjonal kampanje mot mobbing

Brannøving

Fellessamling for alle på skulen: BlimE- dansen

Oktober:

Nasjonale prøvar for 5. klasse

TeknoLab for 6. klasse

Møte i elevrådet

November:

4. klasse pyntar kyrkja annakvart år

TeknoLab for 2. klasse

Open dag på skulen der foreldra blir invitert inn i undervisningstimane

Møte i elevrådet

Foreldresamtale/ halvårsvurdering der elevane kandelta

Desember:

Felles adventsamlingar kvar måndag

Juleverkstad

Møte i elevrådet

Luciafeiring 13. desember der 2. og 5. klasse har ansvar for program

Juleavslutning

Januar:

Stikkballturnering/ fotballturnering i gymsalen

Oppstart av øving til teater for 4. og 5. klasse partalsår

Symjing for 6. og 7. klasse startar

Februar:

Fløgstad skule talenter

TeknoLab 3. klasse

Møte i elevrådet

Mars:

Påskeverkstad

Skidag

Skulens kveld

TeknoLab 4. klasse

April:

Open dag på skulen- foreldre får komme på besøk i undervisninga

Førebyggjande arbeid- 7. klasse og foreldre har møte med politiet

TeknoLab for 1. klasse

Uanmeldt brannøving

Møte i elevrådet

Mai:

Øving til 17. mai

Tvekamp på Saudadagane

Ungt entreprenørskap 4. klasse

Fløgstad skule arrangerer symjestafett for alle 7. klassingar i Sauda

Møte i elevrådet

Juni:

Felles dag med natursti og fotballkampar

7. klasse på besøksdag til ungdomsskulen

Nye 1. klassingar kjem på besøk

Sommarfest

 

De som er foreldre kan gjerne komme innom på skulen i undervisningstimane.  

Velkommen til oss! :)

Fant du det du lette etter?