Tilskudd til barn i familier med lav inntekt

Ordningen skal bidra til at flere barn og ungdom får delta på ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Dette er ett av flere tiltak som skal bidra til å nå regjeringens mål om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst èn organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

All informasjon om frister og krav for å søke om støtte finner du her.

Kontaktperson i Sauda kommune er Aslaug Tangeraas, mobil 936 10 950.

Fant du det du lette etter?