Anbefaling om influensavaksine for sesongen 2018/2019

Følgende personer har økt risiko for alvorlige sykdom og død ved influensasykdom (risikogrupper), og anbefales derfor influensavaksine.

Influensavaksine - Klikk for stort bilde

Alle fra om med fylte 65 år

 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Gravide i 1 trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
 • Diabetes mellitus type 1 og 2
 • Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • Kronisk hjerte/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 • Kronisk leversvikt
 • Kronisk nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • Nedsatt immunforsvar
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom er influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

  I tillegg anbefales influensavaksinen til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse)
 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

De som har tatt pneumokokkvaksine tidligere, behøver ikke ta denne igjen. Det er kun de som ikke har milt som skal ha denne vaksinen på nytt, hvis der er mer enn 5 år siden sist.

Pris:
Influensavaksine: kr 200,- inklusiv vaksine.

Pneumokokkvaksine: kr 350,-
Begge vaksinene kan tas samtidig og da blir kostnaden totalt kr 550,-

For personer uten miltfunksjon eller som har HIV-infeksjon er pneumokokkvaksinen gratis og rekvireres på blå resept på forhånd.

Kommunal ansatte tilbys gratis vaksinasjon. Ta kontakt med enhetsleder i din enhet.

Vaksinasjon foretas i kantina på Åbøtunet:
Torsdag 15.11.2018 og Torsdag 22.11.2018. Begge dager fra kl 13.00 til 14.30

Ta med kontant penger, der er nå mulig å betale med VIPS til 538706

Frikort gjelder ikke og det gis ikke transportrekvisisjon til og fra vaksinasjon.

Fant du det du lette etter?