Enstemmig vedtak i saken om budsjett 2019, økonomiplan 2019-2022 .

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det på vegne av Rondekulen AS  med dette varsla oppstart av planarbeid med reguleringsplan for Rondekulen på Gnr/Bnr 18/3 m.fl. ved Svandalsvegen/Sandvikåsen i Sauda kommune. 

Asbjørn Birkeland, SP

Formannskapet har i dag gitt følgende innstilling til Kommunestyret til budsjett- og økonomibehandlingen:

Roy Ove Kvernenes 1

Fra fakturering i september 2018 vil det bli endringer i Sauda Kommunes fakturadistribusjon.

01.10.2018 starter vi med DDFL, digital dialog fastlege. Det er allerede 200 legekontor som bruker digital dialog.

 

Sprøyte

 Alle kvinner født 1991 og senere får tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.

Kommunestyret vedtok at anløpsavgiften reduseres og at det blir innført kaivederlag og varevederlag på kommunale kaier

Fant du det du lette etter?