I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det på vegne av Rondekulen AS  med dette varsla oppstart av planarbeid med reguleringsplan for Rondekulen på Gnr/Bnr 18/3 m.fl. ved Svandalsvegen/Sandvikåsen i Sauda kommune. 

Asbjørn Birkeland, SP

Formannskapet har i dag gitt følgende innstilling til Kommunestyret til budsjett- og økonomibehandlingen:

Ordningen skal bidra til at flere barn og ungdom får delta på ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

SAUDAHALLEN (1)

Saudahallen arrangerer svømmekurs for barn fra fylte 5 år høsten 2018.

Rune Kloster Tvedt

Vedlagt følger rådmannens forslag til økonomiplanplan for 2019-2022 og forslag til avgifter og gebyrer for 2019.

Roy Ove Kvernenes 1

Fra fakturering i september 2018 vil det bli endringer i Sauda Kommunes fakturadistribusjon.

Folkets Hus  - offisiell åpning

Folkets Hus er nå offisielt åpnet. Selve snorklippingen ble utført av Vilmer Teig, 7 år. Klara Eide holdt i snora (sammen med Omar Omar - ikke på bildet) og ordfører hjalp til.

 

01.10.2018 starter vi med DDFL, digital dialog fastlege. Det er allerede 200 legekontor som bruker digital dialog.

 

Sprøyte

 Alle kvinner født 1991 og senere får tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.

Kommunen tilbyr gratis energiportal til sine boligeiere. Her vil du som boligeier kunne spare betydelige energikostnader, ved å finne og anskaffe det optimale energitiltaket til din individuelle bolig. 

Fant du det du lette etter?