Visma 1

Visma er eit skuleadministrasjonssystem som alle skulane i Sauda bruker. Også foreldra skal bruke dette systemet. Bruk Visma til:

- Oppdater adresse og telefonnummer

- Gjer evnt. endringar i samtykke

- Søk om, endre eller sei opp SFO- plass

- Søk om permisjon frå skulen

https://skole.visma.com/sauda/Account/Login?returnUrl=%2Fsauda%2FPupil

Anne Solbakken, rektor

Nå har eit nytt skuleår starta ved Fløgstad skule. Så kjekt!

 

Globus 1

Fløgstad skule har fleire nasjonalitetar representert i elevgruppa. Elevane får derfor kjennskap til mangfald og eit rikt fellesskap, noko som er viktig og framtidsretta  i eit stadig meir internasjonalt samfunn.

 

Fant du det du lette etter?