Totalforbud mot bålbrenning og bruk av åpen ild

Stor skogbrannfare gjør at brannsjefen i Sauda kommune har innført totalforbud mot bålbrenning og all bruk av åpen ild med umiddelbar virkning, og inntil videre

Aktuelt fra Sauda

  • 11.07.2018 Totalforbud mot bålbrenning og all bruk av åpen ild
    Stor skogbrannfare gjør at brannsjefen i Sauda kommune innfører totalforbud mot bålbrenning og all bruk av åpen ild med umiddelbar virkning, og inntil videre.
  • 09.07.2018 Økende skogbrannfare
    Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et generelt forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret i skogen, på fjellet, på...
  • 02.07.2018 Ta en energianalyse av boligen din - helt gratis
    Kommunen tilbyr gratis energiportal til sine boligeiere. Her vil du som boligeier kunne spare betydelige energikostnader, ved å finne og anskaffe det optimale energitiltaket til...

Aktivitetskalender